top of page

Year End Party 2023Cheers to a Year End Party that was as refreshing as our craft beers!  Our amazing team kicked off the day with an eye-opening journey through Hoi An, soaking up knowledge about environmental issues and rolling up our sleeves for a clean-up activity alongside the inspiring folks at Zero Waste Community Da Nang (shoutout to these eco-warriors! https://www.facebook.com/Congdongkhongrac).


As the sun climbed higher, we unleashed our competitive spirits with the epic 7 Bridges Hoi An treasure hunt.  We zigzagged through ancient streets and discovered hidden gems of this historic town. Every moment was a burst of laughter, a learning opportunity, and a testament to the incredible bond we share as a team.


This wasn't just a party; it was a reflection of what we stand for—sustainability, community, and a whole lot of fun. Here's to making more memories and brewing positive change, one sip at a time.  #SustainableSips #TeamAdventure #CraftingChange

-----

Khoảnh khắc Year End Party cùng những loại bia thủ công của nhà 7 Bridges!  Đội ngũ nhân viên của 7 Bridges đã bắt đầu ngày mới bằng một hành trình tại Hội An, tìm hiểu kiến thức về các vấn đề môi trường và xắn tay áo tham gia hoạt động dọn dẹp cùng với những người truyền cảm hứng tại Cộng đồng Zero Waste Đà Nẵng! https://www.facebook.com/Congdongkhongrac).


Chúng tôi bắt đầu ngày mới với cuộc truy tìm kho báu tại phố cổ Hội An.  Chúng tôi luồn lách qua những con phố cổ kính và khám phá những viên ngọc quý ẩn giấu trong phố cổ. Mỗi khoảnh khắc là một tràng cười lớn, một cơ hội học hỏi và là minh chứng cho mối liên kết của chúng tôi.


Đây không chỉ là một bữa tiệc; nó phản ánh những gì chúng tôi đại diện—sự bền vững, cộng đồng và niềm vui. Đây là cách tạo ra nhiều kỷ niệm hơn và tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng.

26 views0 comments

Comentários


7 Bridges Brewery Logo.png
bottom of page